Allmäna regler

 

Varje deltagare förbinder sig att följa reglerna vid köp av en biljett. Joltafton förbehåller sig rätten att när som helst utan varsel ändra på reglerna om detta krävs. Alla deltagare ska följa instruktioner ifrån Joltafton-crew och andra eventuella auktoriteter som polis, brandkår. Joltafton är öppet för alla åldrar men kan ha innehåll i form av tex. spel som inte passar sig för alla åldrar.

Joltafton har nolltolerans mot alla former av trakasserier inklusive, förnedrande uttalanden, hot, hatbrott, ickesamtyckande fotograferande eller inspelning, stalking, ovälkommen fysisk kontakt eller uppmärksammande och uttalanden eller konversationer som innehåller hot eller förakt mot etnicitet, religionstillhörighet, sexuell orientering, medborgarskap, utseende, ålder, nedsättningar eller könsidentitet. 

Alkohol och droger i alla former hör inte hemma och är inte tillåtna på Joltaftons lokaler. Människor som är berusade eller påverkade av droger får inte vistas i lokalerna och kommer avisas omgående. Rökning är förbjuden inomhus och endast tillåten utomhus, detta gäller även elektroniska cigaretter eller liknande.

Om du bryter mot någon av reglerna nämnda ovan eller nedan kan du bli portad från eventet helt eller delvis på obestämd tid utan återbetalning av biljett.